Palkosa ehitus

Palkmaja seinte variandid: 1) ümarpalksein, 2)kaheltpoolt tahutud palksein, 3) seestpoolt tahutud palksein.Palkmaja nurgatapid
: 1) tuulelukuga järsknurk, 2) kalasaba nurk, 3) norra nurk.


Eestisse ehitatavatele palkmajadele soovitame tuulelukuga järsknurka, seest tahutud väljast ümara palkseinaga. Selline lahendus arvestab nii ajaloolist traditsiooni , kui on ka praktiline - seest sirged seinad võimaldavad paremini kasutada maja sisepinda.Palkide teineteisega sidumiseks lõigatakse palgi alusküljele vara – piki palki kulgev süvend, mille servad kopeerivad aluspalki. Vara vahele pannakse soojustusmaterjal (näit. sammal, linavilt), et palksein soojapidavaks saada. Kõige soojapidavam on nn U-kujuline kinnine vara.Laetalad seotakse palkseina kalasabatapiga.

Suurte majade puhul on enamasti vajalik palke jätkata. Palki on võimalik jätkata nähtavalt seinas, kui ka nurgatapi sees. Ehituspalgi jätkamised:
1) keeljätkuga nähtavalt jätkamine,
2) nurgatapis keermelatiga jätkamine,
3) kalasabatappidega jätkamine (metallita jätkamine).Siseseinte nurgata otste ja maja sisemiste usteta avade tugevdamiseks kasutatakse sepistatud tenderposte.Puidu kahanemispingete vähenemiseks saetakse palgi ülemisele poolele kuivamissoon.Lisaks nurgatappidele on kõik palgid omavahel seotud salapulkadega.Väga pikad nurkadeta seinad tuleb toestada sirutuslattidega.Püstpostide kasutamisel tuleb arvestada rõhtpalkosa vajumisega. Vajumise reguleerimiseks kasutame puitkiilusid.