Kasetoht

Kasetoht on suurepärane niiskusisolatsiooni- materjal, mida osati kasutada juba vähemalt 800 aastat tagasi. Arheoloogiliste väljakaevamiste järgi on kasetohtu kasutatud:

  • linnuseehituses, alumiste palkide ja maapinna vahel
  • kisklaudadest katuste veekindlamaks muutmisel
  • kaevupõhja rakete ja teraviljaaukude vooderdamisel
  • mesipakkude vooderdamiseks ja katuste kaitseks

Kasetohu varumine

Sobivaim aeg on maikuu lõpp, juunikuu algus - siis kui kaselehed on saavutanud täismõõtmed.  Lõigatav toht ei tohi olla väga õhuke, 2 - 3 mm on paras paksus. Kooritud tükid tuleb panna raskuse alla, et vältida nende rullitõmbumist. 

 Kasetoht ehituses

Kasutatakse:

  • põrandatala ja maapinna vahel
  • palkmaja alumise palgirea ja majaaluse vahel
  • puidu ja kivi vahel

Kasetohtu peab asetama nii, et valgem pool (pealispind) oleks niiskuse poole.

 Kasetoht palgi ja kivi vahel.

Mätaskatus

Põhjamaades on kasetohtu kasutatud mätaskatuse ehitusel. Kasetohtu pandi mätta alla peaaegu samamoodi nagu meil pannakse laastu laastukatust tehes, 3 - 4 kihti ülekattega. Mätta paksus minimaalselt 20 cm.


Kasetohu kasutamine mätaskatuse ehitusel.